بازدید مدیر کل حراست وزارت صنعت معدن تجارت و هیأت همراه از گروه صنعتی آلدواخبار

بازدید مدیر کل حراست وزارت صنعت معدن تجارت و هیأت همراه از گروه صنعتی آلدو امروز ٩۵/٧/١٣

طریقه استفاده از یک آیفون تصویریبلاگ

با پیشرفت روز افزون علم و فن آوری همواره روش های جدید جایگزین روش های قدیمی شده و متعاقبا تاثیر بیشتری نیز دارد.امروزه از یک آیفون تصویری تنها مشاهده نمودن

1 2 3 32