جک پارکینگ مدل KB-400

  • مدل : KB-600
  • قابلیت باز و بسته شدن 40 مرتبه در ساعت
  • قابلیت باز و بسته کردن هر انگه درب 350 kg به عرضm ٢
  • قابلیت تنظیم سه سرعته براي هر لنگه به صورت مجزا
  • داراي راه انداز آرام ، start sofa در لحظه اولیه حرکت موتورها