سیستم Wi-Fi هوشمند

سیستم Wi-Fi هوشمند

  • کنترل از راه دور
  • داراي 2 کانال
  • داراي برد 40 متر
  • قابلیت نصب بر روي تلفن هاي همراه Android – IOS
سیستم Wi-Fi هوشمند

سیستم Wi-Fi هوشمند