فواید جک پارکینگ

در نظر بگیرید که درگرمای تابستان یا سرمای زمستان برای بازکردن درب ورودی حیاط یا پارکینگ منزلتان مجبورید خودرو خود را ترک و درب را باز کرده و سپس از داخل شدن دوباره شده و آنرا ببندید .

جک پارکینگ

با توجه به این چند نکته چندان هم بیراه نیست که جک پارکینگ را مانند سیستم دزدگیر اماکن برای تأمین امنیت و آرامش منازل و محل کار لازم بدانید.

به این بیندیشید که اگر در این حین که از خوردرو پیاده شدید و فراموش کنید درب خود را قفل کنید ممکن است مشکلاتی از قبیل مزاحمت یا سرقت رخ دهد .