پنل آیفون تصویری
پنل آیفون تصویری

پنل یا صفحه کلید ورودی که معمولا کنار درب نصب می شود یک یا چند کلید برای تماس مراجعه کننده با واحد ها دارد .

اجزای تشکیل دهنده پنل آیفون تصویری عبارت است از :

  • قاب
  • شاسی زنگ
  • جعبه زیر پنل
  • یک دوربین کوچک برای دید در شب
  • یک میکروفون برای انتقال صدا
  • یک بلندگو برای انتقال صدای فرد از داخل خانه به مراجعه کننده هم در پنل وجود دارد .