کابل ارتباط با آیفون تصویری
کابل ارتباط با آیفون تصویری

کابل ارتباط با آیفون تصویری برای ارتباط بین پنل ، منبع تغزیه و گوشی و صفحه نمایش است و معمولا این کابل ها فویل دار هستند .

کابل آیفون تصویری مانند تلفن در زوج های مختلف تقسیم می شود و به بازار عرضه می شود و فویل داخل کابل از نویز صدا جلوگیری میکند .

برای انتخاب کابل مناسب و تعداد سیم به تعداد طبقات مدل و نوع آیفون و شیوه لوله گذاری توجه کنید .

هر چه ساختمان طبقات بیشتری داشته باشد ، تعداد زوج سیم ها افزایش پیدا می کند .